Počítačové sítě

Rádi pro Vás navrhneme a zrealizujeme výstavbu datové sítě včetně aktivních prvků:

  • metalické
  • optické
  • bezdrátové

Produkty společnosti BreezeCOM řady BreezeNETTM pro bezdrátové LAN používají technologii rozprostřeného spektra s přeskakující frekvencí "FHSS" ve volném ISM pásmu 2,4GHz zprostředkují počítači bezdrátové připojení do lokální sítě. Jsou navrženy tak, aby byly slučitelné se standardem IEEE 802.11 pro bezdrátové LAN.

Produkty BreezeNetTM je skupina plug&play bezdrátových Ethernetových zařízení, jenž nabízí snadnou instalaci, optimální výkon a hardwarovou kompaktibilitu. Systém dokáže spojit vzdálené stanice, malé pracovní skupiny, vzdálené LAN nebo jejich segmenty.

Snadná instalace
Produkty systému BreezeNET Pro jsou snadno integrovatelné do jakéhokoliv již existujího kabelového prostředí Ehternet/IEEE 802.3. Stačí se jen připojit a spojení funguje. Kterákoli stanice s Ethernetovým rozhraním může být okamžitě připojena bezdrátovým připojením do LAN používající zařízení systému BreezeNET PRO. Není třeba žádných ovaldačů.

Rychlost přenosu dat
Systém BreezeNET PRO pracuje na vysoké přenosové rychlosti až 3Mbps otevřeným prostorem k dosažení maximální účinnosti radiového přenosu , je použit algoritmus samočinně upravující přenosovou rychlost podle podmínek přenosové trasy. Pro každou stanice je rychlost nastavována automaticky. Pro co možná nejvyšší přenosovou rychlost je nutno zvolit co možná nejvýhodnější přenosovou trasu a konfiguraci bezdrátové sítě. Naše firma má dispozici počítačový systém využívající digitální mapu ČR, s jehož pomocí toho dosáhneme, zaroveň disponujeme měřícím vybavením umožňujícím přenosové trasy měřit.

Dosah
Ke všem bezdrátovým komponentám kromě SA-PC(PCMIA karta) může být připojena externí anténa, dále lze z komponent v případě potřeby vytvořit retranslační stanici a dosah tak lze zvýšit až na několik desítek km.

Slučitelnost se standardy
Systém BreezeNET PRO je navržen tak, aby vyhovoval standardu IEEE 802.11 pro bezdrátové LAN a příslučným omezením pro zařízení v bezlicenčním pásmu. Ochrana investice je zaručena vzájemnou slučitelností s bezdrátovými zařízeními podobného typu splňující standard IEEE 802.11. Upgrade na konečnou verzi standardu, pokud je schválen , je otázkou nahrání nového řídícího programového vybavení.

Protokolová nezávislost
Systém BreezeNET PRO je nezávislý z hlediska přenosových protokolůi hardware stanic.

Rozdělování zátěže
v místech s velkým síťovým provozem je možné vytvořit spolupracující buňky instalováním několika přístupových bodů (AP). Využitím účinného algoritmu pro přepínání a rozdělování zátěžě WIXTM si bezdrátové stanice vybírají AP s nejnižším zatížením.

Pohyblivost
Mobilní zařízení se mohou přesouvat z jedné buňky do druhé bez přerušení síťového spojení, a to díky rychlému roamingu. Inovovaný roaming zaručuje permanentní síťové spojení ,i když se stanice přesunuje od jednoho přístupového bodu k druhému rychlostí až 90 km/h. BreezeNET PRO je tedy vhodný i pro rychle se pohybující vozidla.

Radiová technologie
Systém BreezeNET PRO využívá technologie rozprostřeného spektra s frekvenčními přeskoky v pásmu 2,4 GHz. Pro realizaci bezdrátového spojení není třeba povolení ČTU, neboť se využívá oblast pásma spadající pod generální povolení. Využitím moderních technologií je zajištěno spolehlivé a robustní spojení odolávající nepříznivým efektům interference a následné ztráty spojení, dovolující současnou existenci více bezdrátových systémů v dané oblasti.

Kontrola vstupu
Námi dodávané a montované kontroly vstupu jsou srozumitelné a vyznačují se velmi snadnou obsluhou. Jsou vyráběny v tuzemsku, což značí, že mají i velice slušnou cenu. Garantujeme Vám kvalitní spolupráci nejen při montáži, ale po celou dobu užívání. Námi dodávaný systém kontroly vstupu má totiž pouze dotykové funkce, což znamená, že odpadá nejčastější zdroj poruch u kartových systému a to je poškození karty a oďer čtecích hlav vlivem prachu.